اهداف شورا 

- ايجاد هماهنگي‌ و وحدت‌‌رويه‌ ميان‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران، اتحاديه‌ها و كمك‌ به‌ ارتباط ‌آنان با دانشگاه‌ها، مؤسسات‌ فرهنگی، اجتماعی، آموزشي‌ و پژوهشي‌،‌ صنعتي‌، كشاورزي، توليدی و خدماتي و مجامع‌ ملی و بين‌المللي، 

- شناساندن‌ جايگاه‌ واقعي‌ انجمن‌هاي‌ علمي به دولت، مجلس و ساير نهادها جهت تبادل همکاري‌ها، 

- ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ به‌ منظور حضور فعال‌ در کليه مجامع‌، نهادها و شوراهای تخصصي ‌براي‌ تأثيرگذاري‌ بر روند قانون‌گذاري ‌و امور اجرايي‌ كشور،

- حمايت‌ از حقوق‌ انجمن‌ها و كمك‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران،

- شورا مؤسسه‌اي‌ غير‌تجاري‌ و غيرسياسي‌ است، 

- جمع‌آوري‌ و بررسي‌ پيشنهادهاي‌ انجمن‌هاي‌ عضو و اتحادیه‌های مربوطه براي‌ كمك‌ به‌ امر سياستگذاري‌ در زمينه‌هاي‌ توسعه‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري و ديگر حوزه‌های علمی و صنفی مرتبط، 

- ايجاد بستر مناسب به منظور نقش‌آفرينی انجمن‌های علمی جهت مرجعيت علمی کشور،

- همکاری به‌ برقراري‌ و تسهيل‌ ارتباط‌ انجمن‌هاي‌علمي‌ با مراكز آموزشي‌، پژوهشي‌، صنعتي‌ و دستگاه‌های اجرائي در سطح ملی و بين‌المللی،

- همکاری در جهت دسترسی انجمن‌هاي‌ عضو به مباحث‌ جديد علمي،

- تبادل‌ اطلاعات‌ و تجارب‌ ميان‌ انجمن‌ها به‌منظور توسعه فعاليت‌هاي‌ آن‌ها و ايجاد وحدت‌ رويه‌،

- برگزار كردن‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطوح‌ملي‌، منطقه‌اي‌، بين‌المللي‌، يا همكاري‌ در برگزاري‌ آن‌ها،

- تقدير، تجليل‌ از نخبگان و برجستگان علمی ملی و بين‌المللی به مناسبت‌های خاص و اعطای جوایز به آنان،

- تلاش‌ براي‌ تأمين‌ اعتبارات و منابع‌ مالي‌ و امكانات‌ مورد نياز شورا،

- اقدام و پیگیری به منظور اخذ كمك‌هاي‌ رفاهی تسهيلات‌ و امتيازات‌ علمي‌ براي‌ انجمن‌ها،

- تشكيل‌ مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ ميان‌ انجمن‌ها و اتحاديه‌های علمی ايران برابر مقررات،

- برقرار كردن‌ رقابت‌ سالم‌ و سازنده و ایجاد رشد عمومی بين‌ انجمن‌هاي‌علمي‌،

- تلاش در جهت صیانت حرفه‌ای از خدمات علمی و تخصصی انجمن‌ها در مجامع و دستگاه‌های کشور،

- هر نوع فعالیت دیگری که در چارچوب این اساسنامه برای نیل به اهداف شورا لازم تشخیص داده شود،

- فعاليت‌ شورا در جهت ارتقای کيفی جايگاه انجمن‌های علمی کشور، امور پژوهشي، مشاوره‌اي و آموزشي در جهت ترويج و گسترش دانش و فنون گوناگون مي‌باشد که اهم آن‌ها به قرار زير است و تماماً با همکاری انجمن‌های علمی مرتبط صورت خواهد گرفت،

- تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه علوم گوناگون با انجمن‌هاي علمي و ديگر مراکز علمی ملی و بين‌المللی،

- ارتقاي مستمر دانش علمي و تجربي از طريق جمع‌آوري و ارائه آخرين اطلاعات، مدارک و ‌اسناد پيشرفت‌هاي انجام شده پيرامون علوم در ايران و ساير نقاط جهان به صورت بولتن، مجله، نشريات و ساير امکانات رسانه‌‌ای و ارتباطی و برگزاري آموزش‌های تخصصي با همکاری انجمن‌های مرتبط،

- نظارت بر اجرای پژوهش‌هاي لازم و تهيه و تدوين کدها و استانداردهاي مختلف در خصوص موضوعات مرتبط با علوم گوناگون و انتشار آن‌ها براي جامعه علمي کشور با همکاری انجمن‌های مرتبط،

- تسهیل در ارائه خدمات مشاوره‌ای انجمن‌های مرتبط به دستگاه‌های اجرايی، علمی و فرهنگی در جهت توان‌افزائی آن‌ها،

- شناسايي و معرفي دانشمندان، مبتکران و نوآوراني که در زمينه‌هاي گوناگون علمي فعاليت مي‌نمايند و انتشار نتايج تحقيقاتی و دست‌آوردهای علمی آنان با همکاری انجمن‌های مرتبط،

- تشکيل کنفرانس‌ها، سمينارها، نمايشگاه‌ها و گردهمايي‌های علمي و فني در زمينه‌هاي گوناگون در سطوح ملی و بين‌المللي با همکاری انجمن‌های مرتبط،

- مشارکت در برنامه‌ريزي جامع توسعه علوم از طريق همکاري با موسسات آموزش عالي و انجمن‌هاي علمي و ارائه آموزش‌هاي تخصصي،

- برقراري و گسترش روابط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي ميان انجمن‌ها و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی و دستگاه‌های اجرايی و سياست‌گذار کشور که فعاليت آن‌ها به نحوي از انحا با هدف‌هاي شورا ارتباط دارد.