wrapper

خبر فوری

دومین جلسه هم اندیشی پانل اقتصادی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1397/08/14

بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، دومین جلسه هم اندیشی پانل اقتصادی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور تحت عنوان "رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" با مدیریت جناب آقای دکتر قاسمی رئیس محترم شورای انجمن های علمی ایران و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی، مورخ 1397/08/14 در محل دانشگاه خاتم  برگزار گردید.

 

 

 

Read more...

دومین جلسه هم اندیشی "پانل سیاسی" ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1397/08/13

بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، دومین جلسه هم اندیشی پانل سیاسی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور تحت عنوان "رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" با مدیریت جناب آقای دکتر محمدقلی نیا و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی، مورخ 1397/08/13 در محل ساختمان شورا برگزار گردید.

Read more...

دومین جلسه هم اندیشی پانل کشاورزی و محیط زیست ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1397/08/12

بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، دومین جلسه هم اندیشی پانل کشاورزی و محیط زیست ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور تحت عنوان "رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" با مدیریت جناب آقای دکتر قره یاضی عضو محترم هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی، مورخ 1397/08/12 در محل ساختمان شورا برگزار گردید.

دومین جلسه پانل کشاورزی و محیط زیست ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در تاریخ 12 آبان 97 با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی علوم زراعت و اصلاح نباتات، ایمنی زیستی، چوب و کاغذ، حشره شناسی، زنبور عسل، فیزیک، ژنتیک، بیوتکنولوژی، بازرسی غیرمخرب و هیدرولیک در محل شورای انجمن های علمی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه تاکید شد که انجمن‌ها سه سخنران و 7 نفر اعضای پانل انتخابی خود را تا جلسه آتی اعلام نمایند و کاندیداهای انجمن ایمنی زیستی برای سخنرانی به شرح ذیل اعلام شد:

امنیت غذایی: دکتر بهزاد قره یاضی، تغییر اقلیم: دکتر مجید عباس پور تهرانی یا دکتر نصیری قیداری

به کمبود وقت در کنگره ها اشاره شد و پیشنهاد شد جای یک پانل سه پانل موازی تشکیل شود و به جای سخنرانی هر پانل به شکل بحث و بررسی برگزار شود که با توجه به عدم امکان تغییر ساختار همایش مورد موافقت قرار نگرفت.

 

در ادامه جلسه به بحث و بررسی در مورد پانل بحران آب و تغییر اقلیم به شرح ذیل پرداخت:

 • توجه به اهمیت بحث مدیریت منابع در تغییر اقلیم و بحث‌های نحوه ذخیره‌سازی در دل آن (ادامه روش‌های سدسازی؟ آبخوان‌ها؟ شیرین سازی آب)
 • بحث نحوه مصرف: به کار بردن صحیح آبیاری‌های بارانی و قطره ای با توجه به شرایط اقلیمی و بررسی استفاده بجا و مناسب از این تکنولوژی ها
 • توجه به آینده انتقال آب حوضه ها و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی که تا کنون داشته اند (مانند انتقال آب خوزستان به مراکز ایران)
 • توجه به حوضه های آبریز و تغییر نگاه استانی به نگاه منطقه ای و توجه به اینکه انتقال بین حوضه ای باید بدون توجه به مسائل سیاسی و با توجه به شاخص بهره وری و ارزش افزوده آن صورت گیرد.
 • بحث آب مجازی و کشت فراسرزمینی (اتفاقات سیستان و بلوچستان وترکیه)
 • بحث فرهنگ مصرف آب و اینکه به چه میزان فرهنگ مصرف آب در کشور ما نزدیک به وضعیت مشابه در یک کشور بیابانی است.
 • بحث الگوی کشت در مواجهه با شرایط جدید در کل کشور
 • محدود شدن امکانات به لحاظ کمی و کیفی، به وجود آمدن آفات جدید در اثر تغییر اقلیم، کاهش دوره سرما به دنبال آن گلدهی زودهنگام و سرمازدگی بعد از آن (مثل گردو در استان زنجان در سال جاری محصولاتی مثل زعفران و پسته)، جابجایی فصول
 • معرفی و تربیت نیروهای کارآمد بین المللی توسط انجمن های علمی در ارتباط با تعهدات و تعاملات بین المللی
 • آموزش و پژوهش و تبیین راهبردهای آن در مساله تغییر اقلیم از وظایف انجمن های علمی است (به روز کردن معلمان، پژوهش های نوآور)
 • توجه به ضعف مدیریت مصرف آب در زمین های کشاورزی
 • فقر تجهیز اراضی کشاورزی ایران
 • حل بحران آب با مدیریت مصرف و تقاضا
 • توجه به شاخص بهره وری آب و ارزش اقتصادی محصول در هنگام تولید
 • توجه علمی به ارقام مقاوم به شوری و خشکی
 • کار و تحقیق در مورد آب های نامتعارف و بازیافت زه آب ها از راه های ارزان قیمت
 • تغییر نگرش در تعریف محصول استراتژیک (مثلا گندم دوروم مقاومتر از گندم نان به تنش خشکی ظاهر شده است)
 • تغییر نگرش در تعریف کشاورز موفق: تولید بر پایه کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی تعریف شود.
 • توجه به نکاشت در بخش های مختلف کشور (مثل برنج و هندوانه در مناطق کم آب)
 • برهم خوردن آمایش سرزمین با تاثیر از تغییر اقلیم و به دنبال آن تهدید امنیت غذایی بنابراین توجه به تدوین برنامه های آمایش سرزمین - برنامه جامع آب - الگوی مصرف آب درکشاورزی، صنعت و شرب
 • اهمیت اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و برآورد هزینه ها
 • تاکید و اهمیت استفاده از پتانسیل انجمن های علمی در تصمیم گیری ها

 

با توجه به بحث کافی در مورد چالش ها، راه حل ها به شرح ذیل در دو بخش اعلام شد:

 • تامین آب: کنترل بخشی از آب هایی که به دریا می ریزد و یا به کشورهای دیگر می رود. واردات آب. استفاده از فناوری های نو برای استحصال آب. استفاده از آب های غیرمتعارف. کاهش ضایعات پس از برداشت. تحقیقات علمی برای رسیدن به ارقام پرمحصول با کارایی مصرف آب بالا، انتخاب تاریخ کاشت مناسب. ممنوعیت صادرات آب مجازی
 • مصرف آب

و قرار شد اعضای جلسه مطالب خود به شکل 3 صفحه ورد یا 3 اسلاید  به ایمیل معرفی شده ارسال نمایند.

دکتر کوچکی بعنوان سخنران بخش تغییر اقلیم پیشنهاد شد.

پیشنهاد شد بحث مهاجرت در اثر تغییر اقلیم از دیدگاه انجمن جامعه شناسی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

تاکید شد که در مورد آمار و ارقام به سازمان هایی مانند FAO تکیه نشود و با تکیه بر منابع داخلی معتبر (مانند وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشگاه آب وزارت نیرو)، آمار دقیق و نزدیک به واقعیت مدنظر قرار گیرد.

 

علیرضا

اطمینان

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

Alietminan55@yahoo.com

محمد

ابونجمی

انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

abonajmi@ut.ac.ir

محمد

افشار شاندیز

انجمن بیوتکنولوژی ایران

afsharshandiz@ut.ac.ir

کامبیز

راشدی

انجمن چوب و کاغذ ایران

k.rashedi@ut.ac.ir

نیازعلی

سپهوند

انجمن ژنتیک ایران

niazsepahvand@gmail.com

جابر

سلطانی

انجمن هیدرولیک ایران

jsoltani@ut.ac.ir

جلال

شیرازی

انجمن حشره شناسی ایران

Jalal.shirazi@gmail.com

بهزاد

قره یاضی

انجمن ایمنی زیستی ایران

ghareyazie@yahoo.com

محمدعلی

کمالی

انجمن زنبور عسل

Kamali1336@gmail.com

محسن

محسنی ساروی

انجمن های آبخیزداری و سطوح آبگیر

msaravi@ut.ac.ir

سعداله

نصیری قیداری

انجمن فیزیک ایران

nasiri@iasbs.ac.ir

 

Read more...

جلسه هم اندیشی پانل اقتصادی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1397/08/06

بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، جلسه هم اندیشی پانل اقتصادی ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور تحت عنوان "رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور" با مدیریت جناب آقای دکتر قاسمی رئیس محترم شورای انجمن های علمی ایران و حضور تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی، مورخ 1397/08/06 در محل دانشگاه خاتم  برگزار گردید.

Read more...

تماس با شورا

با ما در ارتباط باشید:

ایمیل شورا: info@cisa.ir      و    cisairan@gmail.com

تلفن: 12-88610209-021

فکس:88060593-021

آدرس: تهران-یوسف آباد-خیابان جمال الدین اسد آبادی- خیابان35- بعد از تقاطع ابن سینا- کوچه شهید رضامیرمحمد صادقی-پلاک 5

          کانال ما در آپارات ببینید

   در تلگرام همیشه با شماییم

    ما را در لینکدین دنبال کنید

گالری ما در لنزورتصاویر را در لنزور مشاهده کنید

بایگانی

     زمانبندی عنوان برنامه ...
      چهارمین همایش پیشرفت و توسعه ...
    چهارمین همایش پیشرفت و توسعه ...