اخبار انجمن ها

انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار می‌کند.
طرح‌های زیر بنایی و رونق اقتصادی با رویکرد تولید و اشتغال
زمان برگزاری: بیستم دی ماه 1396

хай тек новости