خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن حکمت و فلسفه ایران


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:4/3/1376
شماره ثبت:1027
تاريخ ثبت:23/9/1377

شهر: تهران
نشاني:
ساختمان پژوهشکده حکمت و ادیان (انجمن حکمت و فلسفه) ساختمان شماره یک، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان ، شماره 6
کدپستي:
تلفن: 021-66953343         
نمابر: 021-66953342
وب گاه:www.irip.ir
پست الکترونيکي:academy@irip.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
اشاعه میراث فکری و فلسفی اسلامی در داخل و خارج از کشور، مطالعه و تحقیق در فلسفه قبل و بعد از اسلام در ایران، فلسفه شرق و غرب، مطالعات و تحقیقات در زمینه فلسفه تطبیقی و مقایسه ای درسطح جهانی است.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.