خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن مشاوره ایران
Iranian Counseling Association


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:20/8/1375
شماره ثبت:9551
تاريخ ثبت:7/4/1376

شهر: تهران
نشاني:
تهران، خيابان كريم خان زند،‌نبيش خيابان آبان شمالي (دكتر عضدي)‌ ساختمان دانشگاه علامه طباطبائي، طبقه دوم اتاقي 223 ، صندوق يپستي 11138-15745‌
کدپستي:
تلفن: 09122196880     09122198043    021-81032237
نمابر: 021-88914163
وب گاه:www.ircounseling.org
پست الکترونيکي:info@ircounseling.org

اطلاعات توصیفی انجمن
تعریف
مشاوره یکی از تخصص های غیر پزشکی یاوری است که کار آن کمک به اقشار گوناگون جامعه در موسسات و سازمان های مختلف آموزشی، شبانه روزی (مانند کانون های اصلاح و تربیت و پرورشگاه ها)، بهداشت روانی، دولتی، تجاری، صنعتی و اجتماعی جهت پیشگیری از موانع فرآیند رشد و کمک به رشد و خود شکوفایی افراد است .
مشاوره دارای تخصص های عدیده ای است که از آن جمله مشاوره بهداشت روانی، مشاوره توانبخشی، مشاوره مدارس، مشاوره سالمندان، مشاوره خانواده و ازدواج است . به علت همین وسعت دامنه فعالیت های مشاور نمی توان عنوان آن را محدود کرد.

اهداف
- گسترش و پیشبرد ارتقای علم مشاوره و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به علم مشاوره،
- دادن آگاهی های دقیق و درست در مورد خدمات و فعالیت های راهنمایی و مشاوره به افراد جامعه و مسئولین،
- تبیین و تعیین ویژگی های راهنمایان و مشاوران،
- برقراری ارتباط حرفه ای، تخصصی و علمی بین اشخاص، موسسات، مراکز و انجمن هایی که به نحوی با خدمات راهنمایی و مشاوره در سطح ملی و بین المللی سروکار دارند،
- تبیین و تعیین سیاست ها و خط مشی های مربوط به برنامه ریزی و اجرای خدمات تخصصی راهنمایی و مشاوره در کشور،
- تهیه و تدوین و پیشنهاد و تلاش برای به تصویب رساندن قوانینی که مقوم مشاوره، مشاوران و حافظ مصالح کلیه مراجعان و کسانی باشد که از خدمات مشاوره ا ی برخوردار می شوند.،
- تلاش و اهتمام برای پیشبرد برنامه های صحیح پژوهشی، آموزشی و بازآموزی مشاوران..


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.