خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
Iranian Association of Child and Adolescent Psychology


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:12/12/1383
شماره ثبت:18896
تاريخ ثبت:8/8/1384

شهر: تهران
نشاني:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
کدپستي:
تلفن: 021-29902366         
نمابر: 021-22421792
وب گاه:www.sbu.ac.ir
پست الکترونيکي:m.mazaheri@sbu.ac.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
به منظور گسترش، ارتقای سطح علمی و کاربردی و توسعه کمی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به روان شناسی بالینی کودک ، انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، تشکیل می شود..


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.