خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
Iranian Association of Water Resources (IR-W.R)


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:فني و مهندسي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:17/7/1373
شماره ثبت:8560
تاريخ ثبت:12/4/1373

شهر: تهران
نشاني:
تهران، بولوار کشاورز،خیابان شهید علیرضا دائمی، نبش کوچه زیبا، پلاک 44 طبقه سوم، صندوق پستی 449- 14335
کدپستي: 14159
تلفن: 021- 88966947         
نمابر: 021- 88966947
وب گاه:www.wra.ir
پست الکترونيکي:ir_wra@yahoo.com

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی . پژوهشی در زمینه های مربوط


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.