خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن مهندسی شیمی ایران
Iranian Association of Chemical Engineers


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:فني و مهندسي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:21/8/1371
شماره ثبت:7301
تاريخ ثبت:4/9/1371

شهر: تهران
نشاني:
تهران، خیابان آزادی، بعد از دانشگاه صنعتی شریف، کوی اکبر آباد، شماره 6طبقه سوم ، واحد پنجم ص پ 186-13445
کدپستي: 1458813145
تلفن: 021-66022193     66066809    66066810
نمابر: 021-66022196
وب گاه:www.Che.ir
پست الکترونيکي:info@che.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقای علم مهندسی شیمی و رشته های وابسته،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.