خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن آبیاری و زهکشی ایران
Iranian Association of Irrigation and Drainage


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:كشاورزي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:31/2/1384
شماره ثبت:
تاريخ ثبت:

شهر: تهران
نشاني:
تهران،‌ خيابان كريم خان زند،‌نبش خيابان آبان شمالي(دكتر عضدي)، ساختمان دانشگاله علامه طباطبائي،‌ طبقه دوم،‌اتاق 210 ‌
کدپستي:
تلفن: 021-81032217     09381877957    
نمابر: 02181032200
وب گاه:www.ijid.org
پست الکترونيکي:iiaid.2010@yahoo.com

اطلاعات توصیفی انجمن
تعریف
آبیاری از قدیمی ترین حرفه های بشری بوده و ملل جهان از دیرباز برای تولید بیشتر به منظور برداشت بیشتر در واحد سطح به آبیاری اراضی خود روی آورده اند. در قرون گذشته آبیاری یک«فن» محسوب و سینه به سینه منتقل می شد. ولی امروزه علوم آبیاری خود شاخه بزرگی از علوم مهندسی را تشکیل می دهد و با افزایش جمعیت جهان و نیاز بیشتر مردم به مواد غذایی این شاخه علوم زیادتری یافته است. تکنبک های جدیدتری کشف و متدهای نو ابداع می شود و هدف آن است که سطوح بزرگتری به زیر کشت بروند و محصول زیادتری از واحد سطح عاید شود.
به طور کلی تعریف آبیاری عبارتست از رساندن آب کافی به خاک به منظور تامین رطوبت لازم برای رشد گیاه . تعریف جامع تر آبیاری را می توان رساندن آب کافی به خاک برای نیل به اهدافی چون تامین آب مورد نیاز گیاه، خنک کردن محیط و ایجاد شرایط مساعد برای رشد گیاه، کم کردن یخبندان، آبشویی و غیره دانست.
زهکشی عبارت است از خارج کردن آب و املاح مازاد در خاک. یکی از شرایط حتمی برای گیاه آن است که سطح ایستایی از عمق توسعهء رشته پائین تر باشد. اگر در مزرعه ای این شرایط فراهم نباشد باید از طریق زهکشی سطح ایستایی را تا زیر محدوده ریشه پائین برد. زهکشی اگر به خوبی صورت گیرد سبب بهبود ساختمان خاک شده و سودمندی آن را افزایش و تداوم می بخشد. زهکشی مهمترین عامل در بهسازی خاک های ماندابی، شور و قلیا وآبشویی نمک های اضافی در خاک است .

اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم آبیاری و زهکشی،
- توسعه کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم آبیاری و زهکشی.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.