خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن زبان شناسی ایران
Linguistics Society of Iran


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:8/11/1382
شماره ثبت:14564
تاريخ ثبت:15/8/1381

شهر: تهران
نشاني:
تهران، بزرگراه كردستان، خيابان شيخ بهائي جنوبي،‌ خيابان ايران شناسي (64 غربي)،‌ ساختمان بنياد ايران شناسي،‌ طبقه پنجم شرقي صندوق پستي:‌5618 - 15875
کدپستي:
تلفن: 021-88212003         
نمابر: 021-88212003
وب گاه:http://www.Lsi.ir
پست الکترونيکي:info@lsi.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علمی دانش زبان شناسی
- توسعه کیفی نیروهای متخصص
- بهبود امر آموزشی و پژوهشی در زمینه های زبان شناسی نظری و کاربردی


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.