خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
Iranian Society for the Promotion of Persian Language and Literature


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:30/8/1383
شماره ثبت:18472
تاريخ ثبت:30/8/1383

شهر: تهران
نشاني:
تهران، خیابان انقلاب، میان رازی و خارک، شماره 1076، طبقه هفتم، صندوق پستی 133 – 13145
کدپستي:
تلفن: 021-81032239     09128069833    
نمابر: 021-81032239
وب گاه:www.ispl.ir
پست الکترونيکي:info@ispl.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های زبان و ادب و فرهنگ کشور، «انجمن ترویج زبان و ادب فارسی» تشکیل شده است .


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.